Mitt CV

Mattias Adamsson (född 1981)
Karpgatan 8
133 41 Saltsjöbaden

Mobil 070-370 21 90
E-brev mail snabel-a mattiasadamsson.se

Intressen

Flyg

Arbetslivserfarenhet

Arbete April 2019 — Pågående
Personlig assistent, Förenade Care AB, Stockholm
Personlig assistent till person med fysisk funktionsnedsättning.
Stöd och hjälp i det dagliga livet, hjälp med myndighetskontakter, sjukhusbesök m.m.
Arbetsledning, rekrytering, bemanningsplanering, schemaläggning.

Arbete December 2017 — Mars 2019
Personlig assistent, Humana Assistans AB, Stockholm
Personlig assistent till person med fysisk funktionsnedsättning.
Stöd och hjälp i det dagliga livet, hjälp med myndighetskontakter, sjukhusbesök m.m.
Arbetsledning, rekrytering, bemanningsplanering, schemaläggning.

Arbete Maj 2015 — December 2017
Personlig assistent, Personstöd Mälardalen AB, Västerås
Personlig assistent till person med fysisk funktionsnedsättning.
Stöd och hjälp i det dagliga livet, hjälp med myndighetskontakter, sjukhusbesök m.m.
Arbetsledning, rekrytering, bemanningsplanering, schemaläggning.

Arbete Januari 2015 — November 2015
Beställningsoperatör Kollektivtrafikförvaltningen, Landstinget Västmanland
Ta emot beställningar för färdtjänst, sjukresor samt anropsstyrd kollektivtrafik via telefon.
Trafikplanering, trafikdirigering.

Arbete Maj 2010 – December 2014
Beställningsoperatör, Samtrafik i Västmanland
Ta emot beställningar för färdtjänst, sjukresor samt anropsstyrd kollektivtrafik via telefon.
Trafikplanering
, trafikdirigering.

Praktikplats: April 2010 – Maj 2010
Beställningsoperatör, Samtrafik i Västmanland
Ta emot beställningar för färdtjänst, sjukresor
samt anropsstyrd trafik via telefon. Bistå chaufförer med
information.

Arbete December 2008 – Mars 2010
Administratör, Manpower Hälsopartner AB
Ansvar för reception. Administrativt stöd till mottagningens övriga personal.
Journalföring i ProfDoc Vision, journalföring i Asynja.
Registrering av patienter. Kursadministration. Telefonpassning.
Posthantering. Framtagande av nya dokument och
blanketter samt revidering av befintliga dokument.

Praktikplats September 2008 – November 2008
Manpower Hälsopartner AB, Västerås
Receptionsarbete. Administrativt stöd till
mottagningens övriga personal. Journalföring
i ProfDoc Vision, journalföring i Asynja. Registrering
av patienter. Kursadministration. Telefonpassning.
Posthantering.

Arbete April 2008 – Juni 2008
Registrerare, Proffice Sverige
Konsult, uthyrd till Skatteverket.
Registrerade samt verifierade inkomstdeklarationer från privatpersoner,
företag och bostadsrättsföreningar.
Utförde även sortering, beredning och scanning av deklarationer.

Arbete April 2007 – Juni 2007
Registrerare, Proffice Sverige
Konsult, uthyrd till Skatteverket. Registrerade samt
verifierade inkomstdeklarationer från privatpersoner,
företag och bostadsrättsföreningar. Utförde även
scanning av deklarationer samt arkivarbete.

Arbete Oktober 2006 – Januari 2007
Växeltelefonist, Manpower Västerås
Konsult, uthyrd till ICA:s centrala växel i Västerås.
Besvarade och förmedlade inkommande samtal
till ICA, ICA Meny samt Forma Publishing Group. 
Hänvisningssystem: Nice NOW, växelsystem: MD110

Arbete April 2006 – Augusti 2006
Skatteassistent, Skatteverket i Västerås
Registrerade och scannade inkomstdeklarationer från
privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.
Därutöver arkivarbete.

Arbete Januari 2006 – Februari 2006
Skatteassistent, Skatteverket i Västerås
Servicesektionen, Eskilstuna: Registrerade
kontrolluppgifter samt sorterade i arkiv.

Arbete April 2005 – September 2005
Skatteassistent, Skatteverket i Västerås
Fastighetssektionen, Enköping: Registrerade
inkomna ROT-ansökningar samt utförde arkivarbete.

Arbete Maj 2004 – April 2005
Växeltelefonist, Skatteverket i Västerås 2004-05 – 2005-04
Besvarade och förmedlade inkommande samtal
till Skatteverket och Kronofogdemyndigheten
i regionen. Hänvisningssystem: Nice NOW,
växelsystem: MD110

Praktikplats April 2004
Ta Inn Hotel, Västerås 2004-04
Receptionsarbete. Checkade in gäster, lade
upp rums- och konferensbokningar, besvarade telefonsamtal.

Arbete Juni 2003 – Oktober 2003
Anhörigvårdare, Hemtjänsten Västerås Stad 2000-06 – 2002-08 och
Omvårdnad och assistans i hemmet samt ledsagning.

Praktikplats Maj 2003 – Juni 2003
Ticket Resebyråer AB, Eskilstuna
Deltog vid försäljning, över disk samt över telefon av
flygbiljetter, charterresor och biluthyrning. Assisterade
vid biljettering samt lärde mig att göra bokningar i Amadeus.

Utbildning Augusti 2002 – Juni 2003
Turismutbildningen i Avesta
Eftergymnasial utbildning (Komvux)
Grundläggande utbildning inom turism

Utbildning Oktober 2001 – Januari 2002
Bokningssystemet Amadeus
Tram Travel, kurstid: 120 timmar
Certifikat för Amadeus CRS samt tilläggscertifikat för
hotell- och bilbokning

Utbildning Juni 2001
Rese och turisthantering
Tram Travel, kurstid: 50 timmar
Grundläggande utbildning inom turism

Arbete Juni 2000 – Augusti 2002
Anhörigvårdare, Hemtjänsten Västerås Stad 2000-06 – 2002-08 och
Omvårdnad och assistans i hemmet samt ledsagning

Utbildning Augusti 1997 – Juni 2000
Medieprogrammet
Wenströmska Gymnasiet, Västerås 
Inriktning: Ljud och rörlig bild

Sommarvikariat Juli 1998
Post och Budcentralen, Västerås Stad
Ansvarade för receptionen. Utförde sedvanligt
receptionsarbete, även posthantering och frankering.

Sommarvikariat Juli 1997
Arbetsmarknadsinstitutet, Västerås
Dataregistrering. Matade in uppgifter i dator.

Förtroendeuppdrag

2015 Arbetsplatsombud Kommunal sektion Västerås Hälsa Sjukvård
2015 Skyddsombud Kommunal sektion Västerås Hälsa Sjukvård
2015 Styrelsesuppleant Kommunal sektion Västerås Hälsa Sjukvård
2014 Kontaktperson enligt Socialtjänslagen (SoL) till ungdom med kognitiv funktionsnedsättning
2009-2013 Förbundsstyrelseledamot samt ekonomiansvarig i riksförbundet Unga RBU-are/Unga Funkisar
2005 Gruppmedlem i arbetsgrupp i riksförbundet RFSL
2004-2006 Vice ordförande i RFSL Västmanland
1998-2002 Styrelseledamot i Västmanlands Handikapp Idrottsförbund
1998 Styrelsesuppleant i Västerås Friidrottsklubb

Språkkunskaper

Svenska – Modersmål
Engelska – Goda kunskaper i tal och skrift

Datorkunskaper

Operativsystem: Windows 95/98/me/XP/Vista/win 7/win 8/OSX
Programvaror/system: